nexmak makina sanayi, nexmak aş, kırma eleme tesisi, nexmak su ısıtma, nexmak beton santrali, geri dönüşüm sistemleri, nexmak geri dönüşüm, nexmak beton mikseri, nexmak elektrik taahhüt, nexmak trafo, nexmak su ısıtma kazanı, nexmak mühendislik proje,otomasyon, fabrika otomasyonu, nexmak çevre ve geri dönüşüm sistemleri, nexmak projeler, santral projeleri, OG AG Şalt Malzemeleri,Otomasyon Malzemeleri,Kompanzasyon,Trafolar,  Aydınlatma Armatürleri, Kesintisiz Güç Kaynakları, Jeneratörler, Kablolar nexmak elektronik, nexmak elektrik, nexmak beton santrali, beton santrali ısıtma sistemi

 

Elektrik sistemlerinde enerji üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi sırasında, akım ve gerilimin 50 Hz temel frekensta  ve sinüzodial dalga şeklinde olması idealdir.Ancak işletmelerdeki bazı yükler sahip oldukları çalışma karekteristiklerinden ötürü çeşitli frekans seviyelerinde akım ve gerilimle oluştururlar.       

 

Bu yüklere örnek olarak kesintisiz güç kaynakları, AC/DC dönüştürücüler, AC sürücüler, DC motorlar, yumuşak yol vericiler,   

ark ocakları, elektronik balastlı armatürler ve çeşitli ofis ekipmanları(PC'ler vb.)       

 

Öte yandan Fourier analizi(FFT), doğadaki tüm dalga şekillerini, sinüzodial dalgaların toplamı olarak görür ve böylece özellikle   

150 Hz, 250 Hz, 350 Hz gibi frekanslar 50 Hz'deki sinüzodial dalgayı bozar.       

 

Harmonikler etkilerini aşağıda belirtilen şekillerden bir veya birkaçı ile gösterirler:       

 

* Rezonans oluşturarak şebekede aşırı akım ve gerilimlerin oluşması           

* Enerji taşıma hatlarında, dalgalanmalar meydana getirmesi           

*Kondansatörlerde patlama, delinme ve güç kayıpları           

*CAD/CAM terminallerinde hafıza silinmesi           

*Elektronik kart arızaları           

*Elektromekanik cihazların ısınması   

*Termik-manyetik şalter ve rölelerin anormal stop etmesi   

*Solid state ölçüm ekipmanlarının hatalı ölçülmesi   

*Röle sinyallerinin bozulması ve anormal çelışması   

*Makinelerde mekanik titreşimler   

*Bilgisayarların beslemesindeki aşırı dalgalanmalardan dolayı kapasitelerinin bunu   

dengeleyememesi   

*Küçük devir kontrollü cihazların anormal çalışması   

*Bilgisayar terminallerinde gürültü oluşması   

*50 Hz üzerinden örnekleme yapan ölçü elemanlarında hatalı ölçümler   

 

FİLTRELİ KOMPANZASYONUN FAYDALARI   

 

Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı şebekede dolaşmaya başlayan harmonikler, kompanzasyon amacı ile kullanılan kondansatörlere doğru gitmek isteyeceklerdir. Bunun nedeni, kondansatörlerin yapısı gereği yüksek frekansta daha  düşük empedans göstermeleridir.Dolayısıyla, harmonikler kondansatörlerin üzerlerine doğru akarlar. Kompanzasyon kondansatörleri üzerine gelen bu harmonikler nedeniyle trafo ile rezonansa girerler ve harmonikleri güçlendirip şebekeye geri salarlar.Böylece şebekede var olan ancak etkili olmayan harmonikler güçlenerek yukarıda bahsedilen zararları meydana getirirler.   

 

Bu sorunun çözümü; kompanzasyon amaçlı kullanılan kondansatörlerin önlerine harmonik filtre reaktörleri yerleştirmektir. Bu sayede harmoniklerin neden olduğu rezonans engellenir ve böylece hamoniklerin güçlenmesinin önüne geçilir.   

 

Harmonik  filtrasyon uygulaması sonucunda sistemde başıboş olarak, sistemin empedansı doğrultusunda dolaşan harmoniklerin kontrol altına alınması,yaşanması muhtemel rezonans olaylarını ortadan kaldıracak, sistemin daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır.

 

Bu sayede, sistemde harmonik kaynaklı yaşanan ve yaşanması muhtemel arızalar(elektronik cihaz ve kart arızaları gibi) minimuma indirlecek, kondansatör patlamaları ve güç kayıpları önlenecek, motorlarda, kablolarda ve nötr barasında meydana  gelen ısınma ve sesli çalışmanın önüne geçilebilecektir.   

 

Aynı zamanda kurulacak harmonik filtreli kompanzasyon sistemi ile distorsiyonlar süzüleceği gibi, sistemin kompanzasyonu da  mükemmel olarak sağlanabilecek ve Enerji Bakanlığı tarafından uygulanacak olan yeni tarifeye göre cezaya girmenizi engelleyecektir.